Dự Thảo Báo Cáo Đại Hội Đoàn

Thứ hai - 12/12/2011 09:25
Dự Thảo Báo Cáo Đại Hội Đoàn

Dự Thảo Báo Cáo Đại Hội Đoàn

Kính chào tất cả mọi người con quê hương nga lộc. Chuẩn bị cho công tác Đại hội đoàn xã nhiệm kỳ 2012 - 2017. BCH Đoàn xã xin gừi đến các bạn "Dự thảo báo cáo đại hội". Mong các bạn trẻ đóng góp ý kiến nha, 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NHIỆM KỲ 2006-2012

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2012-2017.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thường Nga lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2012-2017 diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, nhân dân và tuổi trẻ Thường Nga đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XXXIV; đẩy mạnh cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tình hình kinh tế - xã hội xã nhà trong những năm qua có sự chuyển biến tích cực; nhiều chương trình, dự án kinh tế trọng điểm đang được triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho tuổi trẻ cống hiến, rèn luyện và trưởng thành.

Đại hội Đoàn xã lần thứ XXXIV là Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và phát triển”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2006-2012, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2012-2017 nhằm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, hình thành lớp thanh niên thời kỳ mới có tinh thần yêu nước nồng nàn, bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần xung phong, tình nguyện, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân xã nhà xây dựng Thường Nga sớm đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phần thứ nhất

   ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI

          XÃ THƯỜNG NGA NHIỆM KỲ 2006 - 2012

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Hoạt động giáo dục được các cấp bộ Đoàn chú trọng, nội dung, hình thức có nhiều đổi mới, từng bước đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh thiếu nhi.

Đoàn xã đã thường xuyên tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, 6 bài học lý luận chính trị, tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp...

Công tác giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi được Đoàn xã triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thông qua các cuộc thi tìm hiểu, tổ chức mít tinh kỷ niệm, hội trại, hành hương về các địa chỉ đỏ. Chỉ tính riêng 16 cuộc thi tìm hiểu do huyện Đoàn tổ đã thu hút trên 3 ngàn lượt thanh thiếu nhi viết bài dự thi. Đặc biệt với việc tổ chức các hoạt động của đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, diễn đàn “Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi” nhân sự kiện xuất hiện cuốn nhật ký thời chiến tranh của Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thuỳ Trâm...đã có tác dụng giáo dục thế hệ trẻ về lòng tự hào truyền thống, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Cuộc vận động “Học  tập  và  làm  theo tấm  gương đạo  đức Hồ Chí Minh” “Tuổi trẻ Can Lộc học tập và làm theo lời Bác” bước đầu tạo được chuyển biến tích cực, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong thanh thiếu nhi. Hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, nếp sống được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh, lồng ghép với cuộc vận động “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”,“Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới”, triển khai thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu nhi”.

Công tác giáo dục pháp luật, giáo dục qua các phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục Dân số, sức khỏe, môi trường, giáo dục các kiến thức về sức khoẻ sinh sản vị thành niên, nêu gương điển hình...được Đoàn xã triển khai với nhiều nội dung, phương thức hấp dẫn, có tác dụng tích cực trong công tác chỉ đạo của tổ chức Đoàn và nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi, giáo dục thế hệ trẻ nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao thể chất, xây dựng môi trường sống lành mạnh.

2. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được tập trung chỉ đạo, góp phần củng cố vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn trong mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Bám sát các văn bản của đoàn cấp trên về "Tăng cường củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" và "Công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới", công tác xây dựng Đoàn đã đạt được những kết quả rõ nét. Toàn xã hiện có 12 chi Đoàn, trong đó vững mạnh đạt 66,7% (tăng 7,5% so với đầu nhiệm kỳ), khá 23,8%, trung bình 9,5%; có 325 ĐVTN đang sinh hoạt trong tổ chức, trong đó: Đoàn trường THPT 327 Đ/c, đoàn cơ sở 123 Đ/c, Đoàn viên là Đảng viên có 30  đồng chí.  

  Công tác luân chuyển cán bộ đạt kết quả tốt. Nhiệm kỳ 2006 - 2012, có 2 đồng chí trong thường vụ được điều sang làm các chức danh chủ chốt ở xã. Các chi Đoàn thường xuyên bổ sung lực lượng cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực cho hoạt động của tổ chức đoàn.

Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở, phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên đạt kết quả khả quan. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 625 đoàn viên (đạt 120% chỉ tiêu đặt ra), phát thẻ cho 618 đoàn viên, giới thiệu 68 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, đã giới thiệu kết nạp được 52 đồng chí được đứng vào hàng ngũ của Đảng đạt tỷ lệ 114% so với chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức đạt 62 %, tăng 13 % so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng sinh hoạt chi đoàn, từng bước được nâng lên; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, từng bước quan tâm đến nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên.

Các chi Đoàn luôn tích cực, chủ động tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và bồi dưỡng giới thiệu những cán bộ trẻ tham gia cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị, là lực lượng đi đầu trong công tác tuyên truyền Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tiếp tục được mở rộng, công tác xây dựng Hội LHTN có bước phát triển mới. Ban Thường vụ Đoàn xã, Hội LHTN xã đã chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội LHTN. Ban Thường vụ Đoàn xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã thành lập Hội cựu TNXP. Sau khi tiến hành đại hội, hội Cựu TNXP đã kết nạp được 56 hội viên, hội đã phối hợp với tổ chức Đoàn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hội viên.

  

3. Phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được cụ thể hoá trong các đối tượng, lĩnh vực với nhiều nội dung phong phú, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Tỷ lệ học sinh giỏi các cấp, số đoàn viên thanh niên đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng năm sau cao hơn năm trước. Sáu năm qua, toàn xã có 480 đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng ; tiêu biểu có   Ngà đạt giải nhất Quốc gia môn văn  lớp 12 và thi Đại học đạt được 25 điểm.

Chương trình thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Phần lớn thanh niên nông thôn được tập huấn nâng cao nhận thức về việc làm, thu nhập, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong 6 năm qua, Ban Thường vụ Đoàn xã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn cho 150 ĐVTN và Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi vay vốn giải quyết việc làm cho thanh niên. Thông qua nguồn vốn vay, ở các địa phương đã xuất hiện nhiều điển hình sản xuất kinh doanh hiệu quả như Đ/c Võ Huy Thăng doanh nghiệp chế biến gỗ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động; Đ/c Võ Sơn Bá xưởng mộc đã cho thu nhập 50-70 triệu đồng/năm; Đ/c Nguyễn Bá Tương Gò hàn thu nhập từ 60-80 triệu đồng/năm thường xuyên giải quyết việc làm cho 3 đến 5 lao động vv…

Công tác quản lý nguồn vốn từ ngân hàng chính sách: Được sự quan tâm của chính quyền và các ban ngành tháng 7/2009, Hội ND và Hội PN đã chuyển 02 tổ sang cho Đoàn quản lý, ban đầu tổng số dư nợ tổ chức đoàn quản lý là gần 8 trăm triệu đồng, đến nay số dư nợ đã hơn 1,2 tỷ đồng.

Phong trào "Thanh niên tình nguyện" được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo. Ban Chấp hành Đoàn xã đã ban hành Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đoàn, Hội đối với phong trào thanh niên tình nguyện”, tập trung xây dựng các mô hình kinh tế, vận động đoàn viên thanh niên tham gia phong trào xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn, phòng chống tệ nạn xã hội, chăm sóc các gia đình chính sách....

Trong nhiệm kỳ Đoàn xã đã huy động được 2.348 ngày công, đào đắp các tuyến đường nội đồng với tổng khối lượng 2.836m3 đất; nạo vét được 17 Km kênh mương;  tặng được 135 suất quà trị giá gần 30 triệu đồng; ủng hộ các vùng bị thiên tai, khó khăn 05 đợt trị giá hơn 4 triệu đồng; huy động 36 đợt ra quân tổng dọn vệ sinh với 3.240 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Các hoạt động xã hội từ thiện, phòng chống tệ nạn xã hội, hiến máu nhân đạo ...được đẩy mạnh, Đoàn đã vận động 135 lượt thanh niên đăng ký hiến máu nhân đạo. Các chi đoàn đã thành lập được đội TNTN sẵn sàng ra quân khi có các vụ việc đột xuất như Đội phòng chống bão lụt thiên tai, an toàn giao thông, phòng chống matuý….

Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, tuyên truyền Luật nghĩa vụ Quân sự; giáo dục thanh thiếu nhi nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động đối phó với âm mưu của các thế lực thù địch, phối hợp tổ chức động viên thanh niên lên đường nhập ngũ trong nhiệm kỳ đã có 29 TN lên đường nhập ngũ xây dựng và bảo vệ tổ quốc và tổ chức đón nhận những thanh niên hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương.

4. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.

Hoạt động VH-VN là không thể thiếu đối với tổ chức đoàn, trong nhiệm kỳ qua đoàn xã đã duy trì thường xuyên duy trì các hoạt động như:

- Hàng năm tổ chức giao lưu VHVN giữa các chi đoàn với nhau, mở rộng giao lưu với các đoàn bạn như: Vượng lộc, Phúc lộc.v.v ngoài ra còn tổ chức hái hoa vào đêm giao thừa, tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng nhân dịp đầu xuân năm mới, tham gia hội diễn văn nghệ do Huyện đoàn tổ chức với các chủ đề tuyên truyền ca khác cách mạng, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, Quê hương đất nước.

- Tổ chức thành công hội thi sân khấu hoá về tuyên truyền, tìm hiểu chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào tháng 7/2011.

Thực hiện các chương trình vui khoẻ để lập nghiệp giữ nước trong nhiệm kỳ 2006-2012 từ đoàn xã đến các chi đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động TDTT để thu hút và tập hợp thanh niên vào các tổ chức đoàn thông qua các ngày lễ lớn của Đảng, đoàn, của dân tộc đến nay 100% chi đoàn có đội bóng đá, bóng chuyền. Trong nhiệm kỳ qua đoàn xã đã phối kết hợp với Ban văn hoá và các ngành đoàn thể tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông vào các dịp đầu xuân năm mới, các ngày lễ, ngày truyền thống của đoàn đã thể hiện được đậm nét riêng của Đoàn.

Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao được Đoàn xã tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện cho tuổi trẻ nâng cao thể lực, đời sống tinh thần cho DDVTN và các em thiếu niên nhi đồng.

5. Quan tâm chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội vững  mạnh:

a. Công tác Đội trường học.

Thực hiện khẩu hiệu “toàn đoàn tham gia xây dựng đội, toàn xã hội chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, hãy giành những tình cản tốt đẹp cho trẻ em với vai trò người phụ trách. Ngay từ đầu năm học qua các năm BCH, HĐĐ xã đã xây dựng chương trình rèn luyện đội viên, triển khai sâu rộng có hiệu quả, khuyến khích các em học tập, công tác đội tốt, chỉ đạo tổng phụ trách đội trường học, cũng cố đội ngủ cán bộ phụ trách sao, hàng năm tổ chức công tác giao ban, giữa đội trường học và địa bàn dân cư trong phong trào nói lời hay làm việc tốt, xứng đáng con ngoan trò giỏi, đội viên tốt cháu ngoan Bác Hồ, được liên đội và các chi đội hưởng ứng sôi nổi, vận động các em chăm sóc giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách, người già cả neo đơn. Các chi đội quyên góp tặng quà cho các bạn gặp hoàn cảnh khó khăn vượt khó, mở rộng cuộc vận động vòng tay bè bạn, giúp đỡ thiếu nhi nghèo vùng sâu vùng xa, vùng bị lũ lụt, các bạn bị chất độc da cam. Tham gia tốt các cuộc thi do Huyện đoàn, Hội đồng đội Huyện phát động, tổ chức tham gia tốt hội khoẻ phù đổng, hàng năm chỉ đạo tốt  Đại hội cháu ngoan Bác Hồ hội thi công tác đội hàng năm , tỷ lệ học sinh giỏi, trường, Huyện, Tỉnh đạt khá cao. Làm tốt phong trào này là liên đội trường THCS, Tiểu học Võ Liêm Sơn.

b. Công tác đội trên địa bàn dân cư:

  Gắn với chương trình công tác đội trong nhiệm kỳ qua, BTV, Hội đồng đội xã đã phối hợp chặt chẽ với BGH nhà trường, BCH các chi đoàn, tổng phụ trách đội, XD chương trình hoạt động trên địa bàn dân cư, ngay sau khi nghỉ hè, Hội đồng đội xã chỉ đạo tổng phụ trách đội của Trường, lập danh sách đội viên, để bàn giao cho tổng phụ trách đội (trực tiếp là đ/c UVBTV phụ trách công tác đội)giới thiệu về tham gia sinh hoạt tại địa bàn dân cư trong thời gian 3 tháng hè. Ngay từ đầu dịp hè HĐĐ xã đã phát động các phong trào như làm vệ sinh đường làng ngỏ xóm vào chiều thứ 7 hàng tuần, tối tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện đồng thời tập các bài hát truyền thống của đội. Hàng năm tổ chức phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT bằng các hình thức như thi đấu bóng đá, tại địa bàn thành lập đội bóng tham gia giải bóng đá thiếu niên toàn huyện.

Cùng với phong trào thi đua sôi nổi vào các dịp trung tuần tháng 8, BCH - HĐĐ xã tổ chức các hội thi « Tuyên truyền măng non » với các nội dung chủ đề phong phú được đại bộ phận nhân dân đồng tình hưởng ứng cao như : Tuyên truyền về nước sạch vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và tệ nạn xã hội. Ngoài ra đoàn xã, HĐĐ hàng năm chỉ đạo các chi đoàn chi đội, tổ chức rước đèn ông sao vào rằng tháng tám (AL) hàng năm. Kết quả sinh hoạt tại địa bàn dân cư, đoàn tổ chức họp đánh giá nhận xét, biểu dương gương người tốt đối với những tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động đội trên địa bàn dân cư, tiêu biểu cho phong trào này là chi đội: Võ quê,  Cây đa, Làng nội, Hoà Bình, Trại màu, Trường lộc, Đông nam, Trung hà.v.v

6. Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành; chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước, của đoàn cấp trên về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong quá trình tổ chức các hoạt động, Đoàn xã đã tích cực chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tập trung tháo gỡ những khó khăn, tạo chính sách, nguồn lực và môi trường thuận lợi cho thanh niên và công tác thanh niên.

Đoàn xã đã kịp thời cụ thể hoá các nghị quyết, chủ trương của huyện Đoàn, của cấp ủy, chính quyền thành chương trình hành động của tuổi trẻ. Ban Chấp hành Đoàn xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về: Đoàn thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu nhi; tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII "Về công tác thanh niên trong thời kỳ mơi”.

Thực hiện chủ trương của huyện Đoàn về việc lấy tháng 3 hàng năm làm “Tháng thanh niên”, từ năm 2006 đến nay Đoàn xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với các ngành tổ chức chỉ đạo thực hiện Tháng thanh niên, tạo ra đợt hoạt động cao điểm để tuổi trẻ nêu cao vai trò xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Trong chỉ đạo, Đoàn xã luôn hướng về các chi đoàn, đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng đa dạng hoá các hình thức tập hợp, tổ chức giao ban hàng quý, hàng tháng; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền làm việc với tổ chức Đoàn tháo gỡ những khó khăn cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM

1. Nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn còn thiếu sức hấp dẫn đối với thanh, thiếu nhi. Một số chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Đoàn cấp trên chưa đến được với đông đảo đoàn viên, thanh niên; cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ công tác giáo dục còn thiếu; nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên chưa theo kịp diễn biến thực tế và đòi hỏi của thanh, thiếu nhi.

2. Tỷ lệ tập hợp TN đang còn thấp, một số chi đoàn chưa thực sự  phát huy được vai trò xúc kích, chưa thể hiện đúng vai trò  trách nhiệm  xứng đáng của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị, một số bộ phận TN còn yếu về nhận thức chính trị tư tưởng, theo lối sống thực dụng buông thả, sa đà vào các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, xem nhẹ kỷ cương phép nước. Chất lượng cán bộ chưa được nâng lên, trình độ năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu mới, nội dung hình thức đã được đổi mới nhưng chất lượng hiệu quả chưa cao.

3. Các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật trong thanh niên còn yếu. Nguồn vốn hỗ trợ cho thanh niên có nhu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh, chủ trương tự góp vốn giúp nhau lập thân, lập nghiệp chưa có. Vai trò của tổ chức Đoàn trong các hoạt động xã hội như giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, khuyến khích thanh niên nêu cao ý thức học tập, rèn luyện chưa thật rõ.

4. Hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi Hội viên, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt thấp, công tác xây dựng và phát triển Hội ở các chi hội và tính độc lập, sáng tạo của tổ chức Hội chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

5. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội ở một số chi đoàn chưa được quan tâm chưa đúng mức, thường xuyên. dẫn đến hiệu quả chưa cao.

III. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

1. Nguyên nhân thành công.

- Huyện đoàn Can Lộc đã đề ra nhiều chương trình, nội dung sát đúng, khơi dậy tính tích cực trong thanh niên. Trên cơ sở đó, ban Chấp hành Đoàn xã đã kịp thời cụ thể hoá các nội dung phù hợp với điều kiện của địa phương; chỉ đạo phong trào có trọng tâm, trọng điểm, xung kích vào những lĩnh vực mới, khó khăn, phức tạp. Đồng thời đã tranh thủ được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chăm lo công tác thanh niên.

- Kinh tế xã hội xã nhà không ngừng phát triển, đặc biệt trong những năm gần đây, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề thiết thực, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phát huy tiềm năng, thế mạnh, gắn với xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội vững mạnh.         

- Đội ngũ cán bộ Đoàn từ chi đoàn đến đoàn xã đã có nhiều cố gắng, phần lớn đã phát huy được tính chủ động trong công tác, luôn trăn trở tìm hướng đổi mới phương pháp công tác. Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi nhìn chung có ý thức rèn luyện tốt, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, chăm lo học tập, rèn luyện, trang bị hành trang để lập thân, lập nghiệp.

2.  Nguyên nhân của hạn chế.

- Đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp tuy đã có nhiều cố gắng song năng lực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ chi đoàn vừa thiếu, vừa yếu, lại luôn biến động. Chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn cấp chi đoàn chưa thoả đáng. Một số cán bộ Đoàn tuổi cao nhưng không được thay thế vì không có người thay, dẫn tới tình trạng hoạt động cầm chừng, thiếu say mê, sáng tạo.

- Việc tham mưu cho cấp uỷ Đảng và Ban xóm về công tác thanh niên ở một số chi Đoàn thiếu tính chủ động. Quá trình chỉ đạo hoạt động của một số chi Đoàn còn có biểu hiện“ Dễ làm khó bỏ, hoặc chỉ đạo thiếu tính kiên quyết, thiếu trọng  tâm, trọng điểm.

- Cơ sở vật chất, kinh phí  đảm bảo cho hoạt động Đoàn, Hội, Đội các chi đoàn còn thiếu thốn. Một số cấp uỷ, Ban xóm chưa thực sự quan tâm tới công tác thanh niên, còn có biểu hiện “khoán trắng” cho tổ chức Đoàn.

3. Bài học kinh nghiệm.

- Chủ động công tác tham mưu, đồng thời tranh thủ tối đa sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các ban, ngành đoàn thể đối với công tác thanh niên. Tổ chức Đoàn phải lấy nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ đảng và những định hướng lớn của Huyện Đoàn làm mục tiêu, nhiệm vụ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với địa phương, từng đối tượng thanh niên, quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, phát huy tối đa trong thanh niên tính năng động, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, “Dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nêu cao ý thức lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng ngay tại quê hương.

- Tập trung xây dựng phong trào, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm để nhân diện rộng. Chú trọng hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, yêu nước trong thanh thiếu nhi.

- Quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN, Đội TNTP vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chú trọng toàn diện các khâu trong công tác cán bộ, từ phát hiện, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển và đề bạt cán bộ.

Đánh giá tổng quát: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã nhà  trong nhiệm kỳ 2006 - 2012 tiếp tục được giữ vững và có bước phát triển mới. Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức cao, số lượng đoàn viên, đảng viên trẻ năm sau cao hơn năm trước. Công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn không ngừng được đổi mới. Tính tích cực xã hội, tinh thần xung phong tình nguyện của tuổi trẻ được khơi dậy và phát huy. Hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, có tác động mạnh mẽ tới nhiệm vụ phát  triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng -  an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã nhà. Uy tín và  vị thế của tổ chức Đoàn trong xã hội ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Với những thành tích, kết quả đã nêu trên, từ năm 2006 đến nay, công tác Đoàn và phong trào TTN xã Thường Nga liên tục được đươc các cấp bộ đoàn tặng giấy và Bằng khen, đặc biệt năm 2008 và 2010 được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen;

 

PHẦN THỨ HAI

PH­ƯƠNG H­ƯỚNG - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI

NHIỆM  KỲ 2012 - 2017

        I.  PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU.

1. Phương hướng:

Đại hội xác định phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thường Nga nhiệm kỳ 2012 - 2017 là:

Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ học vấn, tay nghề cho thanh niên; đồng hành với thanh niên trên đ­ường lập thân, lập nghiệp; xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân xã  nhà đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXIV, xây dựng Thường Nga sớm đạt 19 Tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

2. Mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới là:

- Nâng cao chất l­ượng, hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, đặc biệt chú trọng giáo dục chính trị tư­ tư­ởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng thanh niên.

- Triển khai thực hiện phong trào đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung các hoạt động hỗ trợ thanh niên học nghề, tạo việc làm, vay vốn sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng.

- Nâng cao chất l­ượng tổ chức chi Đoàn, chất l­ượng đoàn viên, chú trọng công tác cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn phù hợp với tình hình mới. Đa dạng hoá các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh. 

- Tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, tăng cường phối hợp với các ban ngành, các lực l­ượng xã hội xây dựng cơ chế, chính sách tạo nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ 2012-2017 là: Tuổi trẻ Thường Nga đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng Nông thôn mới.

3. Chỉ tiêu:

Để thực hiện phương hướng, mục tiêu đã nêu, cần tập trung vào các chỉ tiêu chủ yếu:

3.1. 100% các chi đoàn Đoàn triển khai thực hiện đạt hiệu quả cuộc vận động “ Tuổi trẻ Thường Nga học tập và làm theo lời Bác”, thực hiện tốt " Tháng Thanh niên" " Chiến dịch hè Thanh niên tình nguyện" .

3.2. 100% đoàn viên thanh niên trong tổ chức đ­ược học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, 6 bài học lý luận chính trị, Luật thanh niên.

3.3. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên thanh niên đạt 70%; tất cả cán bộ Đoàn - Hội- Đội hàng năm được tập huấn nghiệp vụ; trên 70% Chi đoàn đạt tiêu chuẩn vững mạnh; không có chi đoàn yếu kém.

3.4. Mỗi năm kết nạp 50 thanh niên vào Đoàn; bồi dưỡng, giới thiệu trên 10 Đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng kết nạp.

3.5. Đoàn xã có 01 công trình thanh niên trong phong trào xây dựng Nông thôn mới; mỗi một chi đoàn nông thôn có 01 mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, tổ chức Đoàn toàn xã quản lý nguồn vốn vay đạt gần 02 tỷ đồng. Đến năm 2017 có từ 20-25% hộ thanh niên giàu, không còn hộ thanh niên nghèo, có từ 10-15% thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi trong phong trào chung của địa phương, đơn vị.

3.6. Giới thiệu dạy nghề và tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên trong xã; phát triển từ 02 đến 03 Doanh nghiệp trẻ.

 3.7. Phấn đấu 02 liên đội trường học đạt danh hiệu vững mạnh;100% chi đoàn tổ chức tốt các hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư­.

 3.8. 100 % chi Đoàn tổ chức được các Đội thanh niên tình nguyện xung kích phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.

1. Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu n­ước, tình nguyện vì cộng đồng, tự hào gắn bó với quê hương.

        a. Đổi mới nội dung, ph­ương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn.

 Tiếp tục tuyên truyền và nâng cao nhận thức về phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất l­ượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư­ t­ưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị; học tập quán triệt các chủ trư­ơng, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà n­ước; chú trọng tuyên truyền và cập nhật thông tin cho đoàn viên thanh niên về tình hình, nhiệm vụ của quê hương, đất nước.

 Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống của dân tộc, quê h­ương, truyền thống nhân văn của con người Thường Nga, giúp thanh thiếu nhi hiểu rõ giá trị của độc lập tự do, khát vọng chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Hàng năm tổ chức hành hương về các Khu di tích lịch sử như: Ngã ba Đồng Lộc, Nhà thờ Lý Tự Trọng, Bến đò Thượng Trụ... để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Giáo dục cho thanh thiếu nhi về lối sống văn hoá, có thái độ đúng đắn tr­ước những loại hình văn hoá mới, tránh xa văn hoá phẩm độc hại. Các tệ nạn xã hội như: Rượu, chè, cờ, bạc…..

          Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, quốc phòng toàn dân, ý thức cảnh giác cách mạng, góp phần nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động sáng tạo trong quá trình hội nhập.

          b. Phát hiện, tuyên dư­ơng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; phát huy các nguồn lực xã hội trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi. 

          Thông qua các hoạt động của Đoàn, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, nhất là những thanh thiếu nhi vư­ợt qua hoàn cảnh để vươn lên trong cuộc sống, từ đó nhân rộng trong các chi Đoàn.

Tăng cường phối hợp với các ngành, các lực lượng xã hội, khai thác tối đa các nguồn lực phục vụ công tác giáo dục thanh thiếu nhi; triển khai các phương thức giáo dục mới phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và tác động mạnh mẽ tới tình cảm, trách nhiệm của thanh thiếu nhi.

          2. Đồng hành với thanh niên trên con đ­ường lập thân, lập nghiệp.

Đoàn xã tập trung triển khai thực hiện phong trào 4 đồng hành với thanh niên trên đư­ờng lập thân, lập nghiệp, phát huy nội lực trong thanh niên và thu hút tối đa các nguồn lực của xã hội để hướng dẫn hỗ trợ thanh niên phát triển; là người bạn gần gũi, đồng hành với thanh niên trên mọi lĩnh vực.

a. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ:

Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập trong các đối t­ượng thanh niên với phư­ơng châm " ở nơi nào cũng phải học, làm việc gì cũng phải học". Đoàn viên thanh niên khối trường học chú trọng học kiến thức văn hoá, học nghề, xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn, góp phần xây dựng xã hội học tập; Đoàn viên thanh niên khối nông thôn đẩy mạnh việc học tập và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng năng suất, giá trị sản phẩm.

Đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và đời sống, tạo điều kiện cho các đối tượng thanh niên tiếp cận với thực tiễn và những thành tựu khoa học mới.

b. Đồng hành với thanh niên hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm:

Tổ chức các hoạt động định hướng, tư vấn cho thanh niên nông thôn về nghề nghiệp và việc làm, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, làm giàu chính đáng, tránh biểu hiện "an phận thủ thường".

Phối hợp tổ chức tốt với các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề cung cấp cho thanh niên các thông tin về thị trường lao động.

Xây dựng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi; khuyến khích thanh niên phát triển các mô hình tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề truyền thống, ngành nghề về dịch vụ du lịch; tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ để xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho thanh niên.

 Định hướng cho thanh niên" Ly nông, bất ly hương" để làm giàu ngay tại quê hương mình. Đề xuất với các Ngân hàng tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động. Đồng thời huy động các hộ, nhóm góp vốn giúp nhau sản xuất.

c. Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá, tinh thần:

Đoàn thanh niên phối hợp với Ban văn hoá tổ chức tốt các giải bóng đá, bóng chuyền thanh thiếu nhi truyền thống, tạo phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trong thanh thiếu nhi. Tăng cường công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi; quản lý, khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao thực sự hiệu quả.

Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản cho thanh niên, vận động thanh niên thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình.

 Chú trọng cung cấp thông tin, định hướng cho thanh niên có thái độ tích cực trước những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại, thực hiện lối sống văn minh, văn hoá trong ứng xử, giao tiếp.

d. Đồng hành với thanh niên nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội:

 Thường xuyên tham mưu, đề xuất với các cấp tổ chức các đợt tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội cho đội ngũ cán bộ từ BCH chi Đoàn đến đoàn xã, bồi dưỡng cho thanh niên các kiến thức về kinh tế - xã hội, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, chủ động xử lý các tình huống trong cuộc sống.

Nâng cao hiểu biết cho thanh niên về tình hình thế giới, khu vực, tình hình trong nước và địa phương, đơn vị, rèn luyện các kỹ năng thiết yếu để thanh niên nhanh nhạy hơn trong quan hệ đối ngoại.

3. Xung kích phát triển kinh tế - xã hội 

Triển khai thực hiện sâu rộng phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc" do huyện Đoàn phát động, phát huy mạnh mẽ tiềm năng trong thanh niên, tạo môi trư­ờng giáo dục, rèn luyện thanh niên. Trong đó chú trọng các nội dung:

a. Xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ chức, thực hiện đạt hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" trong các đối t­ượng thanh niên.

 Thanh niên khối trư­ờng học đề xuất các ý t­ưởng, sáng kiến, giải pháp đổi mới nội dung, ph­ương pháp dạy học, nâng cao năng lực nghiên cứu và thực hành nghề. thanh niên khối cơ quan, đi đầu nghiên cứu quy trình xử lý công việc, nâng cao chất l­ượng tham m­ưu, xây dựng phong cách làm việc tận tuỵ, trọng dân; thanh niên khối nông thôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

b. Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Tiếp tục tổ chức, thực hiện tốt chương trình về "Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thanh niên tình nguyện trong tình hình mới"  xây dựng các đội hình tình nguyện tại chỗ, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình, dự án trọng điểm của xã, của huyện; đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, các giống cây con mới vào sản xuất;­ chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các đội hình giúp đồng bào khắc phục thiên tai, phòng chống cháy rừng, luôn xác định cho thanh niên thường xuyên chủ động công tác phòng ngừa để hạn chế thấp nhất những thiệt hại, rủi ro.

c. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội giáo dục thanh thiếu nhi nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trước những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Phát triển các mô hình giáo dục tại cộng đồng, bồi dư­ỡng đội ngũ cán bộ đoàn, trong hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 

Phát triển rộng rãi các mô hình thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt cuộc vận động " Tuổi trẻ xung kích tình nguyện giữ gìn trật tự, an toàn giao thông".

d. Xung kích thực hiện cải cách hành chính

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trẻ trong cải cách hành chính, hình thành phẩm chất năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tuỵ, cầu thị trong cán bộ công chức trẻ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "3 trách nhiệm": Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với cơ quan và trách nhiệm với nhân dân.

Vận động đoàn viên thanh niên học tập, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, đề xuất các giải pháp cải cách hành chính. Đi đầu xây dựng công sở văn minh, khuyến khích các sáng kiến cải tiến quy trình quản lý và xử lý công việc khoa học, tình nguyện làm thêm ngày, thêm giờ khi nhân dân yêu cầu; tình nguyện hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính.

4. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng theo phương châm: ở đâu có trẻ em, ở đó có hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do huyện Đoàn và Hội đồng Đội huyện tổ chức. Xác định rõ nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đội là xây dựng tổ chức Đoàn đi trước một bước.  

Tiếp tục triển khai tốt Chư­ơng trình "Rèn luyện Đội viên", tạo đội dự bị, bổ sung lực l­ượng th­ường xuyên cho Đoàn, tăng tỷ lệ Đội viên lớn đ­ược kết nạp vào Đoàn. Đẩy mạnh thực hiện chương trình "Rèn luyện phụ trách Đội", thông qua công tác bồi d­ưỡng, tập huấn đào tạo đội ngũ cán bộ.

Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền đầu tư­ xây dựng các trung tâm hoạt động, các điểm vui chơi cho thiếu nhi; phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng.

5. Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân.

Tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đoàn: Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt; tập hợp đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu, với phương châm: Mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên phải rộng rãi; Đoàn phải mạnh; đoàn viên phải tiêu biểu trong mỗi tập thể thanh niên và ở các thôn xóm.

a. Nâng cao chất lượng đoàn viên

Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả Ch­ương trình " Rèn luyện Đoàn viên ", nâng cao chất lượng chính trị, tính tiên phong g­ương mẫu của ngư­ời đoàn viên; xứng đáng là người công dân kiểu mẫu, ngư­ời bạn tốt, tấm gương sáng cho thanh thiếu nhi học tập, noi theo.

Chú trọng công tác quản lý đoàn viên; nâng cao chất lượng đoàn viên, là hạt nhân tiêu biểu trong thanh niên, được chi đoàn tín nhiệm giới thiệu, tránh hiện tượng kết nạp Đoàn chỉ chạy theo số lượng mà không quan tâm tới chất lượng; xem nhẹ các quy trình, nguyên tắc kết nạp Đoàn.

b. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt định kỳ, tạo sự chuyển biến về chất,  phát huy sức chiến đấu, năng lực tập hợp của chi đoàn; tiếp tục cụ thể hoá nội dung cuộc vận động "Xây dựng chi đoàn mạnh", theo Quy định 77 liên ngành giữa Tỉnh Đoàn và sở Giáo dục- Đào tạo về việc quản lý đoàn viên, thanh niên trong trường học, trên địa bàn dân cư thực sự hiệu quả.

Đổi mới nội dung phư­ơng thức sinh hoạt Đoàn sát với nhiệm vụ chính trị của địa ph­ương, chi đoàn, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn, nhu cầu, lợi ích thiết thực của thanh thiếu nhi, kết hợp hài hoà giữa quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích của thanh niên.

c. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ BCH các chi Đoàn đủ về số l­ượng, đảm bảo chất lượng, thực sự là những người bạn, người đồng chí của thanh niên, hiểu tâm lý, tư tưởng thanh niên. Việc chọn lựa cán bộ Đoàn phải chú ý tính đặc thù, ý thức xả thân.

Tăng c­ường đào tạo, bồi d­ưỡng cán bộ Đoàn về trình độ lý luận gắn với thực tiễn, có kỹ năng hoạt động Đoàn. Quan tâm đúng mực công tác tuyển dụng, công tác quy hoạch, đảm bảo tính hệ thống, tính kế thừa.

d. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội LHTN vững mạnh.

Tăng c­ường phát triển tổ chức Hội LHTN trong các đối t­ượng thanh niên, tập hợp rộng rãi đối t­ượng thanh niên lao động tự do, thanh niên trong các doanh nghiệp... Thực hiện tốt phương châm: ở đâu có thanh niên ở đó có Hội LHTN, phát triển rộng rãi các đội, nhóm hoạt động theo sở thích, nghề nghiệp, nhằm thu hút đông đảo hội viên vào tham gia sinh hoạt Hội.

e. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của Đoàn:

Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra theo định kỳ và kiểm tra đột xuất. Đặt trọng tâm công tác kiểm tra vào việc thực hiện các chủ trư­ơng, nghị quyết của Đoàn, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đoàn, giải quyết đơn th­ư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho đoàn viên thanh niên.

g. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng; xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân.

 Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về Đảng Cộng sản Việt Nam, ý thức quyết tâm đi đầu thực hiện các chủ tr­ương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên". Tham mưu cho Đảng lãnh đạo toàn diện về công tác thanh niên, tham gia ý kiến nâng cao chất lượng cấp uỷ, chất lượng đảng viên; đề ra các giải pháp phù hợp, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn cán bộ bổ sung cho Đảng và hệ thống chính trị.

Vận động đoàn viên thanh niên "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", gương mẫu thực hiện Luật Thanh niên, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ ở địa phương...Tiếp tục xây dựng các chương trình phối hợp với chính quyền, các ban, ngành nhằm đẩy nhanh quá trình xã hội hoá công tác thanh niên.

6. Đổi mới  công tác chỉ đạo, tham mưu của Đoàn.

Tiếp tục đổi mới việc ban hành các chủ trương của Đoàn sát với thực tế, có tác động mạnh mẽ tới thanh thiếu nhi, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn, với công tác sơ tổng kết, đúc rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình.

Tăng cường công tác tham mưu, tranh thủ tối đa sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, Đoàn cấp trên; chủ động xây dựng chương trình, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tạo nguồn lực cho hoạt động Đoàn. Tham mưu cho cấp uỷ về Chương trình phát triển Thanh niên, Luật Thanh niên và các chính sách phát triển thanh niên đi vào cuộc sống.

Tăng cường cải tiến lề lối làm việc, tập trung hướng về chi đoàn, kiên quyết khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương hình thức, bệnh thành tích trong tổ chức Đoàn. Tiếp tục thực hiện tốt việc phân công, phân nhiệm cán bộ phụ trách, theo dõi các chi đoàn. Phối hợp chặt chẽ với các gia đình trong quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi.

                                                              *        

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thường Nga lần thứ XXXIV nhiệm kỳ 2012-2017 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ xã nhà. Những mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ mà đại hội đề ra thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí và quyết tâm vươn lên của tuổi trẻ. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương 02 lần anh hùng, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn xã hãy tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, giương cao lá cờ vinh quang của Đoàn, cùng Đảng bộ và nhân dân xã nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XXXIV, sớm đưa Thường Nga hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH - HĐH, tất cả vì mục tiêu: Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh ./.

Đường Hồng Lam

Tổng số điểm của bài viết là: 58 trong 14 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
BuiHuy - 22/06/2012 22:51
- Bạn chuẩn bị tương đối khá tôt.
- phần đánh giá không nên kể lể dài quá, nên đánh giá ngắn gọn từng vấn đề có số liệu so sánh chứng minh sát thực.
-Phần thứ nhất: đưa đặc điểm tình hình ở trên mục I.nên khái quát ngắn gọn đặc điểm tình hình thuận lợi khó khăn chi phối tác động trực tiếp đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong nhiệm kỳ qua.
- Phân nguyên nhân hạn chế ý thứ 2 không nên dung từ "tham mưu" cho cấp ủy đang vì đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng.
- Phần thứ 2: trước mục I nên có những nhận định khái quát dự báo những vấn đề tác động đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong nhiệm kỳ tới(ngắn gọn 4 đến 6 dòng).
Chúc bạn thành công.
Lê Vũ Khanh - 15/02/2012 00:11
-Bài viết xem củng được. tuy nhiên bạn cần bám theo 02 phong trào lớn của Đoàn mà xây dựng bào cáo cho phù hơp.
- Phần phương hướng bạn cần thêm phần nhận định tình hình đề ra phương hướng. đồng thời thêm phần tổ chức thực hiện
nguyen tien thinh - 07/02/2012 14:52
cho minh xin so dt của ban lam, minh dang chuân bi lam ĐH ma chua biet lam
hồng hạnh - 06/02/2012 15:29
bạn chưa theo mẫu mới rồi đó,
thantrongminh - 20/01/2012 20:49
bạn viết báo cáo không đúng với fom mới rùi có mẫu mới đay minh thấy nếu bạn cần mình gởi cho nhé
1, 2, 3, 4  Trang sau
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 82

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 79


Hôm nayHôm nay : 428

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6624

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14836592


Từ :Đường Văn Quỳnh
Đến :Người yêu thơ
(Mail :yeutho@ngaloc.org)
Gửi lúc :16.10.2014 10:37

Câu lạc bộ thơ xã Thường nga thông báo :
CLB Thơ xã nhà chuẩn bị ra tập san :
'' Mừng Đảng-Mừng xuân - Mừng quê hương đổi mới'' Đang cần nhiều bài viết về quê hương của con em xa quê .Những người mà Thường nga một thời tràn đầy ký ức hãy đóng góp suy nghĩ của mình cho tập san thêm phần phong phú.Ban biên tập nhận tất cả các thể loại ,thơ ,ca,hò,vè,văn xuôi,hồi ký ,chuyện kể về kỷ niệm về Thiên nhiên - con người Thường Nga. Nếu con,em có nhiệt tình - Bài viết xin gửi về ông Quỳnh trước tháng 12 năm Giáp ngọ

Ban biên tập xin cảm ơn


Bạn thấy Trang web này thế nào ?

Tuyệt vời

Tốt

Củng được

Bình thường

Rất tệ

Hotline : 0898616555